Pravni fakultet Univerziteta Komenskog u Bratislavi otvorio dvogodišnji master program studija prava Evropske unije i međunarodnog prava na engleskom jeziku

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.01.2018.godine

 Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Pravni fakultet Univerziteta Komenskog u Bratislavi (Republika Slovačka), prvi put od akademske 2017/2018. godine, otvorio novi akreditovani dvogodišnji master program studija na engleskom jeziku, fokusiran na pravo Evropske unije i međunarodno pravo.

Ovaj program nastao je kao rezultat uspješnog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Komenskog „Law of European Integration and Globalization (LEIG)“, podržanog od Evropskog socijalnog fonda. Program je predviđen i za strane studente koji imaju bachelor diplomu u oblasti prava. Program nudi širok spektar predmeta, tako da će studenti, shodno svojim interesovanjima, a u skladu sa programskom strukturom, moći da se opredijele za pravo međunarodne trgovine, ili za pravo međunarodnih organizacija.

Cijena školarine za jednu akademsku godinu iznosi 3.500 eura.

Više informacija o ovom programu, neophodnoj dokumentaciji, kao i načinu apliciranja i polaganja prijemnog ispita, zainteresovani kandidati mogu naći na internet adresi https://www.flaw.uniba.sk/en/study/masters-degree-programme-in-english/

Prvi rok za dostavljanje aplikacija: 30. april 2018. godine
Drugi rok za dostavljanje aplikacija: 31. jul 2018. godine

Za sva dodatna pojašnjenja i informacije zainteresovani kandidati treba da se obrate kontakt osobi na Pravnom fakultetu Univerziteta Komenskog u Bratislavi:

Michaela.Krescankova@flaw.uniba.sk