Praćenje kapaciteta NIR-a

 

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2012.GODINU

PREGLED NAUČNIH, STRUČNIH I UMJETNIČKIH DOSTIGNUĆA NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U TUZLI ZA 2011.GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2010. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2009. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2008. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2007. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2006. GODINU

BIBLIOGRAFIJA UNIVERZITETA ZA 2005. GODINU

PREGLED NAUČNOG, STRUČNOG I UMJETNIČKOG RADA NASTAVNIKA I SARADNIKA U PERIODU OD 2000-2004. GODINE