Pozivnica na Svečanu promociju doktora nauka

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 03.07.2019. god.

 

 

 

P O Z I V N I C A

 

 

 


(foto: arhiva)

 

 


Rektorica Univerziteta u Tuzli dr. sci. Nermina Hadžigrahić, red. prof. ima čast pozvati Vas na


SVEČANU PROMOCIJU DOKTORA NAUKA


koja će se održati u petak, 05. 07. 2019. godine sa početkom u 10:00 sati,

u Amfiteatru A2, Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Tuzli


Na čast doktora nauka promovirati će se slijedeći kandidati:  dr.sc. Miloš Ilić
dr.sc. Katarina Kovačević
dr.sc. Admir Jahić
dr.sc. Goran Glamuzina
dr.sc. Željko Zombra
dr.sc. Alma Šećerbegović
dr.sc. Adnan Bukvić
dr.sc. Adis Poljić
dr.sc. Amila Mujezinović
dr.sc. Ahmet Kantić
dr.sc. Adi Mujičić
dr.sc. Bojan Radić
dr.sc. Zlatko Nedić
dr.sc. Mirsada Korlatović
dr.sc. Bahira Demirović
  dr.sc. Muhamed Tulumović
dr.sc. Larisa Kovačević
dr.sc. Milenko Tomić
dr.sc. Damir Bećirović
dr.sc. Jasmina Isabegović
dr.sc. Silva Banović
dr.sc. Mirsad Šljivić
dr.sc. Edin Zukić
dr.sc. Salih Azabagić
dr.sc. Nedima Atić
dr.sc. Sanel Razić
dr.sc. Arnela Bratovčić
dr.sc. Mirza Bećirović
dr.sc. Jasmin Halilović