Poziv za učešće na konferencijama Instituta za kulturnu diplomatiju

Ured za pitanja NIR-a
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 08.04.2013. god.

 

 Institut za kulturnu diplomatiju (Institute for Cultural Diplomacy - ICD) objavio je poziv za prijavu na međunarodne konferencije i seminare  koje će ova organizacija održati u toku 2013. godine. Međunarodne konferencije koje organizuje ICD pružaju priliku široj publici da aktivno učestvuje u predavanjima, debatama i diskusijama sa stručnjacima iz oblasti međunarodne politike, diplomatije, kulture, akademske zajednice i privatnog sektora.

Trenutno su otvoreni pozivi za prijavu na konferencije kako slijedi:

-    Međunarodni simpozijumi o kulturnoj demokratiji 2013: The Potential for Cultural Diplomacy in Supporting National and International Governance, koji će se održati u Berlinu, Bukureštu, Pretoriji, Rimu, Washingtonu, New Yorku, Briselu, Londonu i Parizu u periodumaj-juli 2013. godine.
www.i-s-c-d.org

U periodu od maja do juna 2013. godine održaće se sljedeći simpozijumi o kojima više informacija možete dobiti na navedenim web stranicama:

-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u Levantu(Bukurešt; 23.-25.maj 2013.god)
     www.l-e-v-a-n-t.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji i ljudskim pravima (Berlin; 26. maj – 2. juni 2013. god.)
     www.bhrc.de
-    Simpozijum o Afričkoj uniji i kulturnoj diplomatiji (Pretoria, 4. – 7.  juni 2013.god.)
     www.eu-culturaldiplomacy-conference.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u Regiji Azija-Pacifik (Berlin; 7. – 9. juni 2013.god.)
     www.asia-pacific-conference.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u Italiji (Rim; 12. – 14. juni 2013god.)
      www.italy-culturaldiplomacy-conference.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u SAD-u(Washington i New York; 24. – 28. juni 2013.god.)
     www.icd-international-symposium-usa.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u Evropskoj uniji (Brisel; 3. – 5. juli 2013. god.)
     www.eu-culturaldiplomacy-conference.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u Velikoj Britaniji (London; 10. – 12. juli 2013. god.)
     www.uk-culturaldiplomacy-conference.org
-    Simpozijum o kulturnoj diplomatiji u UNESCO (Pariz, 17. – 19. juli, 2013. god.)


Forumi mladih vođa koje organizuje ICD međunarodne su mreže mladih ljudi zainteresovanih za razvoj, podršku i održavanje interkulturalnih veza. U proteklih deset godina forumi su prerasli u najveće nezavisne organizacije za razmjenu kultura u Evropi koje omogućavaju interakciju između mladih profesionalaca širom svijeta.

Trenutno su otvoreni pozivi za prijavu na sljedeće konferencije:

-    Kulturna diplomatija u Evropi: Forum za mlade vođe  (Beograd, 15. – 19. april , 2013. god.)
     www.icd-europe.org
-    Evropa i Rusija: Forum za mlade vođe  (Berlin, 22. – 26. april, 2013. god.)
     www.icd-emr.org
-    Evropa i Kina: Forum za mlade vođe  (Berlin, 5. – 9. juni, 2013. god.)
     www.icd-emc.org