Poziv za učešće na 6. Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.04.2017.godine
 
Poziv za učešće na 6. Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji
''Empowerment, engagement and partnership:Participating to develop healthy cities''
13.09. - 14.09.2017.godineObavještavamo Vas da je otvoren poziv za učešće na 6. Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji ''Empowerment, engagement and partnership:Participating to develop healthy cities'' koja će se održati od 13. do 14. septembra  2017. godine na Univerzitetu primjenjenih nauka i umjetnosti u Bazelu, Švicarska (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland UASNW).


Program konferencije će osmisliti Odbor koji je sastavljen od predstavnika lokalnih domaćina, bivših domaćina i drugih međunarodnih eksperata koji će ponuditi svoje ekspertize kako bi kreirali sesije.


Organizatori prihvataju pojedinačne prijave za usmene i poster prezentacije. Program će uključivati plenarne sesije, panel diskusije i poster prezentacije. Listu inicijalnih tema, kao i smjernice o kojim pitanjima se mogu  baviti učesnici možete pronaći na web stranici:  https://cityhealthinternational.org/2017.


Naknada za registraciju iznosi 330 ₤ za jedno delegatsko mjesto.


Naknada za registraciju iznosi 250 ₤ za učesnike koji apliciraju iz zemalja sa srednjim i niskim dohotkom prema klasifikaciji Svjetske banke.


Studentska naknada iznosi 140 ₤ za redovne studente.


Popust od 10% je dostupan za registraciju koja je plaćena jednom transakcijom za pet ili više učesnika.


Rok za prijavu je 30. april 2017.godine.