Poziv za učešće studenata iz kompjuterskog programiranja "KPI-OPEN" 2015 u Kijevu, Ukrajina

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 14.04.2015. god.Poziv za učešće na 10. godišnjici međunarodnog otvorenog akademskog takmičenja studenata iz kompjuterskog programiranja nazvanom po S. O. Lebedevu i V. M. Gloushokovu "KPI-OPEN 2015"u Kijevu, Ukrajina od 29.06-04.07.2015. god.Ministarstvo obrazovanja i nauke Ukrajine - Ukrajinskog nacionalnog tehničkog univerziteta "Ppolitehnički institut u Kijevu" poziva Vas na učešće na 10. godišnjici međunarodnog otvorenog akademskog takmičenja studenata iz kompjuterskog programiranja nazvanom po S. O. Lebedevu i V. M. Gloushokovu "KPI-OPEN 2015"u Kijevu, Ukrajina od 29.06-04.07.2015. god.

Pravila o navedenom takmičenju možete pronaći na webstranici http://kpi-open.org  ili http://kpi-open.org/static/uploads/kpi-open-2015-rules-EN-2015-02-04.pdf

Za potvrđivanje delegacije studenata prema pravilima takmičenja, neophodno je da rektor ili prorektor visokoškolske ustanove potpiše pismo o sasatvu imenovane delegacije, a koje treba sadržavati ime, prezime, fakultet i studijsku godinu učesnika, matične brojeve studenata, te ime, prezime i radno mjesto trenera.

Za učešće je obavezno popunjavanje registracije na navedenoj webstranici. Moguće je učešće samo do dva tima sa svake visokoškolske ustanove. Učešće na takmičenju je besplatno, a troškove prevoza, smještaja i ishrane učesnika snosi ustanova koja ih šalje.

Za više detalja o učešću možete se obratiti g. Ivanu Plotnikovu na e-mail: ip@vanopl.com, Skype: vaopl.