Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku 2018/2019. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

Ured za NIR
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/ 300 528
Tuzla, 29.03.2018.godine


Obavještavamo vas da je otvoren poziv za prijavu na istraživačku stipendiju ''Go Styria'' na Univerzitetu u Grazu, Austrija za akademsku  2018/2019. godinu.


Univerzitet u Grazu nudi istraživačke stipendije za master i doktorske studije, kao i postdoktorsko istraživanje kandidatima sa univerziteta iz zemalja Jugoistočne Evrope, a u koje spadaju Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.


Period trajanja stipendije, odnosno istraživačkog boravka, je maksimalno 4 mjeseca, a kandidati po povratku nastavljaju ili završavaju studije/istraživanje na svom Univerzitetu.


Stipendija za studente master i doktorskih studija iznosi 600 €, a za postdoktorske istraživače stipendija iznosi 900 € mjesečno.


Za prijavu je potrebno dostaviti prijavni formular, motivaciono pismo, biografiju i potvrdu o znanju engleskog jezika.


Rok za prijave za akademsku godinu 2018/2019. godine  je 03. maj 2018.godine.


Više informacija o načinu prijave možete pronaći na web stranici:  https://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/.  (Molimo da aplikacije ne šaljete na adresu Austrijske ambasade u Sarajevu).

 

Kontakt osoba na Univerzitetu u Grazu je
gđa. Christa Grassauer
Universitätsplatz 3, 8010 Graz, Austrija
Tel.: +43 (0)316 380 - 1254
+43 (0)316 380 - 9156
E-mail: christa.grassauer@uni-graz.at
erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at

 

Austrijska ambasada Sarajevo
Tel.: +387 (33) 279 428
www.bmeia.gv.at/sarajewo
www.facebook.com/AustrijskaAmbasadaBiH/