Poziv za prijavu Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u
zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.11.2017.godine


 

Rok za apliciranje je produžen do 19.11.2017. god.
 

 


Univerzitet Nova De Lisboa objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji.


Konkurs je otvoren za studente I, II i III ciklusa Rudarsko-Građevinsko-Geološkog fakuteta, Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, fakulteta Elektrotehnike i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Stipendija za studente u trajanju od minimalno 3, a maksimalno 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR.


Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


Krajnji rok za apliciranje je 17.11.2017. godine.


Prijave dostaviti putem e-maila: international@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + NOVA i
online putem linka: http://icm2017.unl.pt/apply


Lista dokumenata koju je potrebno priložiti dostupna je u Vodiču.


Više informacija možete pronaći na: http://icm2017.unl.pt/


Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.
Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528