Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

Ured za pitanja NIR-a
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/ 300 528
Tuzla, 05.04.2018.godine
Poštovani,


Obavještavamo Vas da je Austrijsko Federalno Ministarstvo nauke, istraživanja i ekonomije u saradnji sa Institutom za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu otvorilo poziv za dodjelu nagrade mladim istraživačima iz zemalja Dunavske regije. Nagrada se dodjeljuje istraživačima za izuzetna dostignuća iz različitih naučnih oblasti, a koja su vezana za Dunavsku regiju.


''Danubius Young Scientist Award 2018'' će biti dodijeljena jednom istraživaču iz svake zemlje Dunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina). Kandidati za Danubius nagradu mogu biti istraživači iz svih naučnih disciplina. Nagrada za svakog mladog istraživača iznosi 1200 €, a kandidate za nagradu nominuje matična naučna institucija ili organizacija. Nominacije se šalju na e-mail adresu: s.schaeffer@idm.at 


Kriteriji dodjele nagrade uključuju naučnu izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, povezanost naučnog rada sa problemima Dunavske regije, značaj istraživanja izvan međunarodnih granica, i potencijal kandidata vezan za integraciju međunarodne mreže, učešče u naučnim projektima, i slično. Također, nema formalnog ograničenja starosti kandidata, ali jedan od kriterijuma je master/doktorska disertacija predloženog kandidata odbranjena u posljednih pet godina.


Krajnji rok za podnošenje nominacija je 31. maj 2018. godine.


Više informacija o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti na web stranici: https://danube-inco.net/object/call/18440