Poziv za međunarodni program medicinskih neuronauka u Berlinu, Njemačka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.01.2018.godine

 

 
 
Medicinski fakultet Univerzitetske klinike iz Berlina Charité nudi međunarodni  interdisciplinarni master i doktorski program medicinskih neuronauka.

Više informacija o programu možete naći na: http://www.medical-neurosciences.de/ i www.ecn-berlin.de.

Sa tradicijom dugom preko 300 godina , Charité je jedan od najstarijih bolnica u Njemačkoj i jedna od najvećih  univerzitetskih klinika u Evropi danas. U okviru klinike djeluje jedan od  najprestižnijih medicinskih fakulteta na kojem se obučava preko 7.000 hiljada studenata medicine, stomatologije i drugih srodnih nauka. Za tri vijeka  Charité je proizvela osam dobitnika Nobelove nagrade i ima svjetsku reputaciju izvrsnosti u medicini i istraživanjima.

Rok za prijavu je 15. januar 2018 godine.