Poziv za članstvo u Global Young Academy (GYA)

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 09.09.2019.godineObavještavamo vas da je otvoren poziv za članstvo u Global Young Academy za 2020. godinu. Global Young Academy je međunarodna organizacija koja okuplja istraživače i naučnike iz cijelog svijeta. Akademija trenutno ima 200 članova i 258 alumnista iz 85 zemalja sa svih šest kontinenata. Članovi se biraju na period od pet godina.

Rok za slanje aplikacija za članstvo je 15.9.2019. godine.

Za više informacija o ovoj Akademiji i uslovima za apliciranje pogledajte letak.