Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.02.2018. godine
 
Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta, Merkez/Sinop, Turska. Poziv je otovoren za studente i osoblje Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti:  menadžment i poslovne studije, matematika i biologija.

Dokumentacija koju prilažu studenti:
1.Aplikacijski obrazac /Student Application Form
2.Aplikacijski obrazac/ Candidate Student Application Form
3.Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B1
4.2 fotografije
5.Kopija pasoša
6.Uvjerenje o položenim ispitima prevedeno od strane sudskog tumača

Studenti Univerziteta u Tuzli moraju biti redovno upisani u tekuću godinu studija, sa ostvarenih najmanje 60 ECTS kredita.

Dokumentacija koju prilaže osoblje:
1.Aplikacijski obrazac popunjen elektronski/ Academic Staff Information Form
2.Prijedlog plana rada/ Academic Staff Mobility Programme
3.2 fotografije
4.Kopija pasoša

Krajnji rok za apliciranje je 26.02.2017. godine.

Dokumentacija se dostavlja putem e-maila international@untz.ba ili putem protokola Univerziteta u Tuzli, u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA MEVLANA PROGRAM – SINOP.

Aplikacijske obrasce popuniti elektronski. Nepotpune, neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Molimo Vas da informaciju učinite dostupnom studentima i osoblju Vaših fakulteta.