Poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ Mare Nostrum konzorcija – Univerzitet Algarve za osoblje - ljetni semestar akademske 2017/2018.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 11.12.2017.godine


 

Rok za prijavu produžen je do 09.02.2018. godine.

 


U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu Algarve, Portugal koji je dio konzorcija Mare Nostrum.


Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu do 360,00 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


Prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe na Univerzitetu Algarve kako biste dobili sve potrebne informacije o mogućoj mobilnosti.
Prijava se vrši online preko linka: https://marenostrum2017.ualg.pt/apply gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Algarve.


Dokumentacija se također dostavlja i Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem protokola u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ERASMUS+ ALGARVE, i putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 30.01.2018. godine.


Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://marenostrum2017.ualg.pt/ gdje je objašnjeno u “Guide application form Mare Nostrum 2017” vodiču.


Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.


Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526
fax: +38735 300 528