Poziv za apliciranje u okviru Erasmus+ Mare Nostrum konzorcija za administrativno osoblje - ljetni semestar akademske 2018/2019.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 23.10.2018.godine

 
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost administrativnog osoblja Univerziteta u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine na Univerzitetima koji su dio konzorcija Mare Nostrum- Univerzitet Algarve, Univerzitet Evora, Univerzitet Porto i Univerzitet Nova de Lisboa, Portugal.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu do 360,00 EUR i dnevnice u iznosu od 120 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe na Univerzitetima  kako biste dobili sve potrebne informacije o mogućoj mobilnosti.

Prijava se vrši online preko linka: https://marenostrum2017.ualg.pt/about gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Algarve koji je glavni koordinator konzorcijuma.

Dokumentacija se također dostavlja i Uredu za međuuniverzitetsku saradnju putem e-mail adrese: international@untz.ba, najkasnije do 30.10.2018. godine.

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://marenostrum2017.ualg.pt/ gdje je objašnjeno u “Guide application form Mare Nostrum 2017” vodiču.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: international@untz.ba
tel: +38735 300 526