POZIV ''NIRA lideri'' trening za studente i studentice Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 27.02.2019. god.

 

 

Rok za podnošenje prijava je produžen do 01.04.2019. godine.

 


• Pozivaju se studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, svih godina studija, da se prijave na ''NIRA lideri'' trening u okviru Inicijative za kreativni dijalog (IKDE). Trening organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva i Univerzitet u Tuzli.


• Trening ''Nira lideri'' se sastoji od dva dvodnevna treninga: jedan obuhvaća lični a drugi profesionalni razvoj. Tokom ovih treninga, studenti i studentice će biti u prilici naučiti kako jačati svoje samopouzdanje, preuzeti kontrolu, naučiti prihvaćati uspjehe i neuspjehe, vjerovati u sebe i postizati svoje ciljeve, kako upravljati svojom karijerom, brendirati svoje talente, te steći osnovne vještine potrebne za profesionalni razvoj i apliciranje na projekte.


• TPO Fondacija pokriva troškove hrane, osvježenja i didaktičkih materijala za učesnice i učesnike.


• Nakon završenih treninga, učesnici i učesnice će dobiti certifikat, te imati priliku da apliciraju za grantove kod TPO Fondacije na temu Građanskog aktivizma i ljudskih prava.


• 10 najboljih aplikacija će dobiti finansijska sredstva i mentorsku podršku za realizaciju svojih projekata.


• Učesnici ovih treninga će također imati priliku za povezivanje sa studentima i studenticama Univerziteta u Zenici i studentima/-icama drugih univerziteta u BiH i regiji koji/-e rade na sličnim projektima.


• Učesnici/-ice će moći sudjelovati u novom programu kritičkog mišljenja koji će se odvijati u Tuzli i koji će nuditi atraktivne sadržaje i nove forme komunikacije.


• Ovo je prilika za sve studente/-ice, koji/-e žele i hoće unaprjeđivati sebe, svoje vještine i kreirati nove prilike za pronalaženje poslova i izgradnju karijere, da se prijave na Poziv.


Prijave su otvorene od 27.2. do 20.3. tekuće godine.


• Za sva dodatna pitanja, obratite se projekt koordinatorici Azri Nezirić: koordinator5@tpofond.org i koordinatorici Univerziteta Anisi Avdagić: anisa.avdagic@untz.ba


• Prijave sa motivacionim pismom do maks. 500 riječi šaljete na mailove: koordinator5@tpofond.organisa.avdagic@untz.ba

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC