Poziv na TRENING SEMINAR - Važnost usklađivanja kurikuluma na visokoškolskim institucijama baziranih na ishodima učenja sa osnovama kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 29.03.2017. god.

 

 

 

A G E N D A

 

 


U ime Tempus projekta „Bosanskohercegovački kvalifikacijski okvir za visoko obrazovanje“ koji finansira Evropska komisija pozivamo vas da prisustvujete trening seminaru „Važnost usklađivanja kurikuluma na visokoškolskim institucijama baziranih na ishodima učenja sa osnovama kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine“ koji će se održati u subotu, 01.04.2017. godine u 10:00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Cilj seminara jeste da učesnici steknu saznanja o:


- Standardima kvalifikacija i zanimanja
- BH Generičkim deskriptorima kvalifikacijskih nivoa po ishodima učenja za prvi, drugi i treći ciklus u visokom obrazovanju
- Modernizaciji kurikuluma baziranog na ishodima ucenja
- Nakon treninga učesnici će B+biti osposobljeni definirati standarde kvalifikacije za svoju oblast

Radionicu će vodit domaći KO eksperti.