Potisani sporazumi

SLOVENIJA
 
 
 

 


 

 

 

 University of Ljubljana

 

 


 University of Primorska

 

 


 University of Maribor

 
 
SRBIJA
 
 

 


  Univerzitet u Novom Sadu

 

 


 Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

 

 
 

 

Univerzitet u Kragujevcu
 

 

Univerzitet u Nišu  

 

 


 

Univerzitet u Beogradu 
 

 


 

 Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Beogradu 

 

 


Univerzitet u Novom Pazaru 

 
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu
 
 
ŠPANIJA
 
 
University of Lleida
 
 
TUNISIA
 
 
The University of Gafsa
 
 
TURSKA

 

 

 


 Trakya University 

 


 

 

Nigde Ömer Halisdemir University

 

 

University of Giresun

 


 

Middle East Tehnical University (METU)

 


 

Mehmet Akif Ersoy University

 


Karamanoglu University

 

 

Istanbul Commerce University

 

 

Cukurova University

 


 

Sakarya University

 


 

Bozok University

 

 Yalova University

 

 

Ondokuz Mayis University

 

Nevsehir University

 

 

Atatürk University

 

 

Suleyman Sah University

 


 

Izmir University

 

 

Sinop University

 
 
UKRAJINA
 

 

V.N.Karazin Kharkiv National University

 

 

Poltava National Technical Yuri Kondratyuk Universtiy

 

 

Chernihiv State Technological University

 


 

A.N. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy

 
 
 
MEVLANA SPORAZUMI
 
 

 

Ankara University

 

 


Hasan Kalyoncu University  
 

 

 

Canakkale Onsekiz Mart University 

 

 

  

Akdeniz University 
 

 

  

Ondokuz Mayis University 
 

 


Sinop University 
 

 

 

Amasya University
 

 

  

Yildiz Tehnik University 
 

 
 

Karadeniz Tehnik Universtiy 
 

 

 

Kirklareli University

 

 

Mus Alparslan University

 

 

 

Gumushane University

 

Karamanoglu University

 

 


 Trakya University 

 

 

Uludag University

 

Anadolu University

 

 

Karadeniz Tehnik Universtiy

 

 

Mehmet Akif Ersoy University

 
 
ERASMUS+ SPORAZUMI
 
 

 

University of Granada

 

 

University of Valencia

 


 

Middle East Technical University

 


 

University of Osijek

 

 

University of Limercik

 
Lappeenranta University of Technology
 

 

Nova De Lisboa

 


 

Masaryk University

 

 

University of Pecs

 

 

Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada

 

 

Polytechnic Institute of Viana do Castelo

 


 

University Primorska

 


 

TFH Georg Agricola zu Bochum

 

 

Mehmet Akif Ersoy University

 


Karmanoglu University

 

 

University of Opole

 


 

Igdir University

 


 

Anadolu University

 

 

Pamukkale University

 

 

University of Wroclaw