Potpisan Sporazum o saradnji sa Trakya univerzitetom – Edirne (Turska)

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 08.12.2017. god.

 

 

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić i dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić su boravile u službenoj radnoj posjeti Trakya univerzitetu iz Turske na poziv rektora univerziteta prof.dr. Erhana Tabakoglua.

 

 

Potpisan Sporazum o saradnji izmedju Univerziteta u Tuzli i Trakya univerziteta

 

 

Sastanku su prisustvovali prof. Cem Uzun, prorektor za međunarodnu saranju i spoljne odnose, prof.dr. Murat Türkyılmaz koordinator za međuuniverzitetske odnose i dr. Tammam Sipahi sa Odsjeka za Bošnjački jezik i književnost.


Tokom boravka rektorica prof.dr. Nermina Hadžigrahić i dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić uzele su učešće na 1. Međunarodnom kongresu zdravstva u organizaciji Trakya univerziteta iz Turske.


Rektorica je izvjestila prisutne da Univerzitet u Tuzli ima 14 potpisanih sporazuma o saradnji sa turskim univerzitetima u okviru Mevlana programa.


Rektor Trakya univerziteta prof.dr. Erhan Tabakoglu je istakao da nastoje održati i ojačati jaku vezu sa balkanskim univerzitetima. Prisutne je izvjestio da naredni sastanak Balkanske asocijacije univerziteta održati će se u Tetovu, Makedonija. Jedan od modela koji Univerzitet u Tetovu koristi je da studenti medicine dolaze na Trakya univerzitet na edukaciju u okviru mobilnosti studenata. Rektor je također naglasio da smatra da takav model razmjene i mogućnosti može koristiti i Univerzitet u Tuzli.


Dekanica Medicinskog fakulteta prof.dr. Selmira Brkić razmjenila je iskustva sa koordinatorom za međuuniverzitetske odnose prof.dr. Muratom Türkyılmazom te je razgovarano o mogućnostima zajedničke organizacije simpozija na Trakya univerzitetu.


Tokom posjete potpisan je Sporazum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Trakya univeziteta (Edirne, Turska).