Potpisan Sporazum o saradnji sa Sisecam soda Lukavac

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 10.01.2018. god.

 

 

 

 

Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti između kompanije “Sisecam soda Lukavac” i Univerziteta u Tuzli potpisan je  u Lukavcu. Sporazum podrazumijeva unapređenje znanja i vještina studenta i profesora prirodnih i tehnoloških znanosti, s namjerom da Sisecam soda Lukavac postane istraživački centar Univerziteta u Tuzli.

 

 

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić istakla je značaj potpisivanja tog sporazuma te da na taj način poboljšavaju povezivanje sa privredom i tržištem rada. Sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti edukativnih, istraživačkih i naučnih djelatnosti, omogućit će realizaciju projekata korisnih za širu društvenu zajednicu, ali i stručno usavršavanje budućeg kadra neophodnog specifičnoj industriji kao što je Fabrika sode Lukavac.

Dekan Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Vedad Pašić smatra da je ‘tuzlanska kotlina’ zasnovana na hemijskoj industriji, te da je Prirodno-matematički fakultet veoma zainteresiran za daljnju saradnju. Dekanesa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Vahida Selimbašić također je izrazila zadovoljstvo što je ta kompanija vidjela njihov fakultet kao instituciju koja im može ponuditi rješenja u oblasti naučno-istraživačkog rada.

”Bitno je da našim studentima osiguraju nesmetano odvijanje praktične nastave, kao i mogućnost apliciranja na naučno-istraživačkim projektima”, pojasnila je.Sisecam soda Lukavac prepoznala je da Prirodno-matematički i Tehnološki fakultet UNTZ privredi mogu ponuditi dosta i obratno. Mnogi bivši studenti sada su zaposlenici ove fabrike na veoma odgovornim pozicijama, a uspjelo se i dogovoriti da Fabrika sode u Lukavcu bude centar za naučno istraživački rad Univerziteta u Tuzli.

Direktor za ljudske resurse Sisecam soda Lukavac Vejsil Huremović istakao je da je to prilika da uposle kvalitetan kadar te da utiču na nastavne planove i programe kroz praksu. Naglašeno je da će uspostavljena saradnja svima biti od izuzetne koristi, a njeni rezultati vidjet će se vrlo brzo.

 

 

 (untz.ba / fena.ba)