Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 20.09.2018. god.

 

 

 

Danas, 20.09.2018. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličeno je potpisivanje sporazuma o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

 

 

Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

 

 

Sporazumi koje su potpisali mr. sc. Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ibrahim Bubić, predsjednik Općinskog suda u Živinicama i prof. dr. Izudin Hasanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli imaju za cilj uspostavljanje ili daljnje proširivanje obrazovne, naučne i stručne saradnje između navedenih institucija.


Potpisivanje sporazuma inicirali su predstavnici Pravnog fakulteta, a ova vrsta aktivnosti predstavlja dio agende inoviranja nastavnih planova i programa na Pravnom fakultetu u čijem fokusu je produbljivanje praktičnih znanja i vještina studenata ovog fakulteta.

 

 

Potpisan sporazum o saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Općinskim sudom u Živinicama i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona2

 

 

Implementacijom navedenih sporazuma studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli će dobiti priliku da se kroz posjete organizacionim jedinicama spomenutih institucija upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, prošire svoja praktična znanja i vještine te na taj način dodatno obogate svoje spoznaje iz oblasti prava.


U bliskoj budućnosti predstavnici Fakulteta će inicirati potpisivanje sličnih sporazuma sa svim pravosudnim tijelima na području Tuzlanskog kantona, pojedinih organa uprave te drugih subjekata u okviru kojih se može realizirati ovakva vrsta obrazovnih aktivnosti.