Obavijest o potpisivanju Sporazuma

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 18.04.2019. god.

 

 Dana 17.04. 2019 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Kalesiji.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva pravosuđa i uprave i Općinskog suda u Kalesiji

 

 

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da omogući studentima da nauče praktične vještine i profesionalnu odgovornost dajući im mogućnost da se upoznaju s primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje, visoki etički standardi.