Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog tužilaštva TK, Regionalne advokatske komore Tuzla i Općinskog suda u Tuzli

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 15.02.2019. god.

 

 

 

Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog tužilaštva TK, Regionalnene  advokatske  komore Tuzla i Općinskog suda u Tuzli

 

 

 

 

Dana 14. 02. 2019 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli potpisan je se Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog tužilaštva TK, Regionalne  advokatske  komore Tuzla i Općinskog suda u Tuzli. 

 

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da omogući da studente nauči praktičnim vještinama i profesionalnoj odgovornosti dajući im mogućnost da se upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje, visoki etički standardi.