Potpisan Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Češke

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 6.12.2018.godine

 

 


Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ambasador Češke Republike u BiH Jakub Skalnik potpisali su u Sarajevu Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Češke Republike.


 Potpisani Sporazum, u oblasti obrazovanja, predviđa uzajamno priznavanje diploma.


„Sporazumom se omogućava uspostavljanje veza između obrazovnih institucija, razmjena profesora i studenata, te razmjena publikacija i informacija o raznim aspektima obrazovnog rada i obrazovnim sistemima“, rekao je ministar Adil Osmanović i dodao da je predviđeno organiziranje  učešća na skupovima sa temama od zajedničkog interesa.


Sporazumom je obuhvaćena naučna saradnja koja će se provoditi razmjenom informacija, dokumentacije i publikacija u vezi sa organizovanjem skupova, te u vezi sa politikama i strategijama u oblastima nauke, istraživanja i inovacija, kao i razmjenom stručnjaka i uspostavljanjem veza između ustanova u ovim oblastima i njihovim učešćem u naučnim projektima i programima.


Potpisivanjem Sporazuma stvoren je pravni okvir za saradnju dviju država u oblasti kulture kroz učešće na kulturnim i umjetničkim događajima i sajmovima knjiga, razmjenu umjetničkih izložbi i razmjenu stručnjaka i iskustava u oblasti kulture.


Ambasador Republike Češke u BiH Jakub Skalnik izrazio je uvjerenje da će potpisani sporazum biti dodatni podsticaj unapređenju dugogodišnjih prijateljskih veza i odnosa između Bosne i Hercegovine i Češke Republike.