Postdiplomski studij akademska 2017/18. godina

Erasmus + stipendije za osoblje na Univerzitetu Opole, Poljska

 

Erasmus + međunarodna sedmica za istraživače i akademsko osoblje u Granadi, Španija

 

Poziv za stipendije za postdiplomske studije na Univerzitetu u Primorskoj, Slovenija

 

L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2019 edition Physical Sciences, Mathematics and Computer Science

 

2018 Danube: Future Interdisciplinary School (DIS)

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Poziv za apliciranje na Leibniz-ScienceCampus "Eastern Europe - Global Area" (EEGA)

 

Otvoren ciklus apliciranja unutar mreža za akademsku 2018/19.godinu u okviru CEEPUS programa

 

Ljetna škola Papinskog univerziteta Urbaniana od 02. do 30.07.2018. godine

 

Stipendije za studije na egipatskim univerzitetima za akademsku 2018/19. godinu

 

Hubert H. Humphrey Fellowship program stipendiranja Američke vlade za akademsku 2019/20. godinu

 

Internetska stranica "Study in Italy"

 

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na Nacionalnom univerzitetu za nauke i tehnologije (NUST) Islamabad

 

Ignaz L. Lieben Award

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Stipendije Vlade Slovačke Republike za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za prijavu Erasmus + stipendije Univerziteta NOVA de Lisboa, Portugal

 

Erasmus+ stipendije za pet studenata na Univerzitetu Wroclaw, Poljska

 

Erasmus+ stipendije za studente na Univerzitetu U Zadru, Hrvatska 

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku  2018/2019. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Erasmus+ Međunarodna sedmica za osoblje „Middle East" Tehničkog univerziteta (METU)

 

Ljetna škola Univerziteta u Varšavi kurs iz oblasti ekonomije

 

8. međunarodna sedmica na Univerzitetu Pamukkale, Turska za osoblje – 8th International Week

 

Stipendije za postdiplomski studij na univerzitetima u Indoneziji

 

2019-2020 Fulbright Foreign Student Program

March 12 & 13, 2018 Information Sessions

 

Erasmus+ 11. Međunarodna sedmica na Univerzitetu u Granadi, Španija za akademsko i administrativno osoblje

 

Kursevi njemačkog jezika, Bavarska

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Gumushane univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

UNESCO - poziv za prijavu za UNESCO/Great Wall of China program stipendiranja za 2018. godinu

 

UNESCO - poziv za prijavu za UNESCO/Great Wall of China program stipendiranja za 2018. godinu - FMON poziv

 

Horizon 2020

 

Erasmus + stipendije-Univerzitet u Pečuhu za osoblje

 

Erasmus+ međunarodna sedmica za administrativno osoblje na Univerzitetu Wroclaw, Poljska – International Staff Training Week

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Sinop univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Ondokuz Mayis univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

BAYHOST stipendije za učenje njemačkog jezika, Bava

 

Summer School "Sustainable Construction from Traditions to Innovations"

 

New Economic Talent 2018

Conditions
Poster

 

Stipendije Vlade Republike Turske za 2018. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Mehmet Akif Ersoy univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Trakya univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Yildiz Tehničkog univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Uludag univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Karamanoglu Mehmetbey Univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Çanakkale Onsekiz Mart univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za apliciranje u okviru Mevlana programa razmjene Akdeniz univerziteta za akademsku 2018/2019. godinu

 

Call for participation for the "Best Innovation Project Awards" at Innovation Research Lab Exhibition (IRLE) 2018

Flyer

 

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2018

 

Stipendija Rondine Cittadella della Pace, Italija

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj ljetnoj školi Kosovo

 

Scholarships for Summer/Winter programs in California

 

Erasmus+ stipendije na Sveučilištu u Splitu za akademsko i administrativno osoblje

 

Erasmus+ stipendije za nastavno osoblje i studente Univerziteta u Barseloni

 

Erasmus + stipendija za administrativno osoblje na Univerzitetu u Barseloni – International Staff Training Week

 

Unibo Actions 1&2: Study Grants And Tuition Fee Waivers For International Students A.Y. 2018/19

 

Khazar University International Scholarship Program 2018-19

 

Erasmus + stipendije za studente i osoblje na Univerzitetu Wroclav, Poljska

 

Pravni fakultet Univerziteta Komenskog u Bratislavi otvorio dvogodišnji master program studija prava Evropske unije i međunarodnog prava na engleskom jeziku

 

Erasmus + stipendije za studente i osoblje na Sveučilištu u Zadru, Hrvatska

 

Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2O18/2019. godini

 

Poziv za međunarodni program medicinskih neuronauka u Berlinu, Njemačka

 

Stipendije države Rumunije za strane državljane

 

Stipendije vlade Tajlanda za magistarske studije i kurseve u Tajlandu u 2018.godini

 

Studijski programi na Diplomatskoj akademiji u Beču, Austrija

 

Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u akademskoj 2018/2019. godini

 

Erasmus + stipendije Masaryk univerziteta za studente i osoblje

 

Stipendije Republike Slovenije za akademsku 2018/19. godinu

 

Erasmus + stipendije na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija

 

Program stipendija “Best of South East”  za 2018/2019. godinu

 

Poziv za učešče na Ljetnoj školi u Pragu

 

Erasmus + stipendije Univerziteta u Granadi

 

Chevening stipendije za akademsku 2018/19. godinu

 

 

A R H I V A      2018/19      2017/18      2016/17     2015/16     2014/15 - ...