Postdiplomski studij akademska 2014/15. godina -...

 

Drugi poziv Euroweb + 

 

Wus Aaustria – jednomjesečni boravak u Austriji

 

Tajvanske stipendije – Taiwan Fellowship

 

Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

 

Postdiplomski studij na Univerzitetu u Atini

 

III Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija Stipendium Hungaricum u  akademskoj 2015/2016 godini (prvi semestar)

 

Postdiplomski studij iz javne administracije na Univerzitetu Makedonija, Solun, Republika Grčka

 

Poziv na prijavu izlaganja za Prvi međunarodni simpozij mladih povjesničara umjetnosti u Splitu

 

Stipendije za postdiplomske studije na Masdar Institutu, UAE

 

Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood

 

Stipendije Fonda za međunarodnu saradnju i razvoj Tajvana (Taiwan International Higher Cooperation and Development Fund - ICDF)

 

Stipendije Ministarstva poljoprivrede Mađarske i FAO

 

Stipendije za dodiplomski i postdiplomski studij na Brunejskim univerzitetima za akademsku 2015/2016. godinu

 

Erasmus Mundus Joint master  i  doktorske stipentije

 

Stipendije Republike Austrije za ak. 2015/16. god.

 

Drugi poziv za stipendije Erasmus Mundus progama JoinEU SEE PENTA

 

Program stipendiranja GRIPS za 2015. godinu

 

WUS AUSTRIA – Jednomjesečni borvak u Austriji za akademsko osoblje, masterante i doktorante

 

Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

 

Poziv za prijave na program stipendiranja za Europski Forum Alpbach 2014 namjenjen studentima i mladima do 30 godina

 

Informacija o DAAD stipendijama

 

Informacija o stipendijama za učenje Njemačkog jezika

 

Stipendije Švedskog kraljevskog instituta

 

Informacija o programu stipendiranja Ministarstva ruralnog razvoja Mađarske za jesenji semestar 2014. godine

 

Program stipendiranja " Best of South East "

 

Stipendije Univerziteta Oksford za akademsku 2014/2015. godinu

 

Stipendije za studente dodiplomskih studija, postdiplomskih studija i druge naučne specijalizacije

 

ERASMUS MUNDUS konkurs za stipendije za doktorske studije

 

Mevlana program razmjene

 

Konkurs za učešće studenata u programu „Izazovi demokratije u multikulturnim društvima: zimska škola u BiH i ljetna škola u Švicarskoj“

 

Coimbra Group Scholarship Programme For Young Researchers From The European Neighbourhood

 

Stipendija provincije Styria u saradnji sa Univerzitetom u Grazu ak. 2012/13 god.

 

Stipendije francuske Vlade za doktorske studije 2012

 

Stipendije fondacije "The British Scholarship Trust"

 

Open Society Foundations/University of Oxford SCHOLARSHIPS 2012-2013

 

Obavijest o konkursu za dodjelu stipendija Fondacije Konrad Adenauer

 

Pregled programa akademskih razmjena Ureda za odnose sa javnošću, Američke ambasade u Sarajevu za ak. 2012-2013 god.

 

 

A R H I V A      2018/19     2017/18      2016/17     2015/16     2014/15 - ...