Posjeta prof. Arzu Yakar sa Pamukkale univerziteta Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ programa

TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 22.01.2020. god.

 

 


U okviru Erasmus+ programa uspostavljena je saradnja između Univerziteta u Tuzli i Pamukkale Univerziteta. U okviru te saradnje prof.dr. Arzu Yakar sa katedre za hemijsko inženjerstvo boravi na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u periodu od 19.01-25.01.2020. godine.

 

Prof.dr. Arzu Yakar će održati predavanje u četvrtak 23.01.2020. u 11,00 sati u sali za sjednice Tehnološkog fakulteta. Tema predavanja je:


"Synthesis of Magnetic Polymeric Nanoparticles and Their Use in Targeted Drug Delivery".
Assoc. Prof. Dr. Arzu Yakar, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Pamukkale University, Denizli-TURKEY


U okviru predavanja biće ukratko predstavljen i univerzitet sa kojeg dolazi profesorica. Pozivamo sve zaposlenike i studente Tehnološkog fakulteta i drugih fakulteta da prisustvuju navedenom predavanju.