Posjeta delegacije Univerziteta u Pečuhu Univerzitetu u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 24.02.2017. god.

 

 

 

U cilju obnove saradnje Rektor Univerziteta u Pečuhu Dr. Jožef Bodiš sa saradnicima Dr. Đula Zeller, prorektor za strategiju i odnose, Dr.Ištvan Silard, prodekan Medicinskog fakulteta, te Dr. Gabriela Medveđ, prodekan Tehničkog i informatičkog fakulteta, posjetio je Univerzitet u Tuzli.

 

 

 

 

Osim akademskog osoblja delegaciju su činili  predstavnici Mađarske ambasade u Bosni i Hercegovini, direktor Kliničkog centra Pečuh Dr. Tamaš Decsi kao i Dr. Eva Mikeš, predstavnica Samouprave županijskog centra Pečuha, te Čaba Ruzsa, šef odeljenja za strategiju Pečuh.


Konkretnu saradnju dogovorili su predstavnici Mašinskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike sa Tehničkim fakultetom Pečuh, te Medicinski fakultet. Takođe, razgovarano je o zajedničkim projektima u oblasti naučnoistraživačkog rada, mobilnosti studenata i akademskog osoblja kao i mogućnosti zajedničke saradnje na međunarodnim projektima.