Posjeta atašea za obrazovanje Ambasade Republike Turske

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 27.03.2019. god.

 

 
Ataše za obrazovanje Ambasade Republike Turske gospodin Vasi Ete posjetio je danas Univerzitet u Tuzli gdje se susreo sa prof. dr. Nihadom Delibegović-Džanić, dekanicom Filozofskog fakulteta i doc. dr. Mersihom Imamović, šeficom Odsjeka za turski jezik i književnost.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Posjeta atašea za obrazovanje Ambasade Republike Turske

 


Sastanku je prisustvovao i dr. Ahmet Šahbaz, lektor za turski jezik na Odsjeku za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Gospodin Vasi Ete je predstavio Ured za obrazovanje koji je pri Ambasadi Republike Turske osnovan u aprilu 2016. godine s ciljem jačanja obrazovne saradnje. Istakao je da u Bosni i Hercegovini, postoje 4 odsjeka za turski jezik i književnost na kojima je angažovano sedam profesora iz Turske kao lektori. 


Istakavši značaj međuuniverzitetske saradnje, dekanica Delibegović-Džanić je navela dosadašnju uspješnu saradnju Univerziteta u Tuzli sa univerzitetima iz Republike Turske, naglasivši da je potpisano preko 15 bilateralnih međuuniverzitetskih sporazuma, 15 protokola „Mevlana“ i 10 protokola Erasmus+.


Istaknuto je da se saradnja između Univerziteta u Tuzli i univerzitetā u Republici Turskoj realizira i zajedničkim organiziranjem naučnih konferencija, te učešća u rektorskim konferencijama.