Posjeta atašea za kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Holly Zardus Univerzitetu u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZTETA U TUZLI
Tuzla, 25.06.2019. god.

 

 


Ataše za kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Holly Zardus, stručni savjetnik za kulturu i obrazovanje Elizabeta Delalić, i američki treneri za nastavnike Katie Dawson, Kate Proietti, Laura Epperson i Faith Hillis, posjetili su Univerzitet u Tuzli dana 24.06.2019.godine.

 

 

Posjeta atašea za kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Holly Zardus Univerzitetu u Tuzli

 

 

Tom prilikom predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država  održali su sastanak s rektoricom Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nerminom Hadžigrahić, dekanicom Filozofskog fakulteta prof.dr. Nihadom Delibegović-Džanić i prodekanicom za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Sanjom Berberović i razgovarali o aktualnim i budućim projektima.

 

Prof.dr. Nermina Hadžigrahić, Rektorica Univerziteta u Tuzli poželjela je dobrodošlicu uvaženim gostima i kratko predstavila Univerzitet u Tuzli te je tom prilikom razgovarano o podršci i programima djelovanja Ambasade SAD-a u BiH na polju razvoja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

 

Na kraju radnog sastanka, gosti su izrazili nadu da će dosadašnja uspješna saradnja Univerziteta u Tuzli i Ambasade SAD-a u BiH biti nastavljena i u narednom periodu kroz zajedničke projekte te da će zajednički raditi na učvršćivanju veza između ove visokoškolske institucije i ambasade SAD-a u BiH.