OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 28.09.2017. godine

 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Popović-Beganović dr Allen dana 03.11.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Promjene u makuli nakon operacije katarakte»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Šefik Hasukić, redovni profesor, izabran za nastavni predmet “Hirurgija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. dr. sc. Vahid Jusufović, vanredni profesor, izabran za nastavni predmet “Oftalmologija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. dr. sc. Suzana Pavljašević, vanredni profesor, izabran za nastavni predmet “Oftalmologija”,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 15,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.