PONIŠTENJE PROGRAMA 5. INTERNOG POZIVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI
29.11.2016. god.
Poništava se prijedlog raspodjele sredstava po Programu 5. „Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučnoistraživački rad“ Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini.


Nakon revidiranja provedenog postupka po Programu 5. „Uređenje prostora, nabavka prioritetne opreme i software-a za naučnoistraživački rad“, utvrđeno je da je prilikom izbora projektnih prijedloga došlo do nepoštivanja „Procedura o načinu, postupku i rokovima raspodjele sredstava ostvarenih zaključivanjem Ugovora sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o finansiranju/sufinanisranju projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine“ , te je odlučeno da se poništava prijedlog raspodjele sredstava po Programu 5.