24. Međunarodna naučno-stručne konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba

23.04.2013.god.

 24. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNE KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE
I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
25.-28.09.2013., Sarajevo, BiH

 


Poljoprivredno prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH  i Poljoprivredni fakultet Ege Univerziteta, Republika Turska objavili su prvi poziv za dostavljanje sažetaka i učešće na 24. međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji poljoprivrede i prehrambene industrije koju organizuju u saradnji sa Uludağ Univerzitetom Bursa, Republika Turska i Internacionalnim Burch Univerzitetom, Sarajevo, BiH, od 25. 09. – 28. 09. 2013. godine u Sarajevu.


Više informacija o programu konferencije možete preuzeti ovdje.