Podrška aktivnostima Univeziteta u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 09.10.2017. god.

 

 

 

 

Menadžment Univerziteta u Tuzli susreo se danas s premijerom Vlade TK Begom Gutićem, ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatanom Muratovićem i ministrom finansija Jakubom Suljkanovićem. Tema razgovora, između ostalog, bila je početak akademske 2017/2018. godine.

 

 

Radni sastanak predstavnika Univerziteta u Tuzli i Vlade TK

 

 

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermina Hadžigrahić kazala je da Univerzitet u akademskoj 2017/2018. godini upisuje značajan broj studenata ali koji je manji od planiranog. „Upis manjeg broja studenata nam je podstrek da u narednom periodu radimo na osavremenjavanju naših nastavnih planova i programa te da u skladu sa Zaključcima Skupštine TK krenemo u izradu eleborata o opravdanosti osnivanja novih studijskih programa, odsjeka i fakulteta, kao što su poljoprivredni, tekstilni, turizam, diplomatija i međunarodni odnosi, stomatologija i slično. Naša tendencija je da pokrenemo što više naučno-istraživački rad i da uz saglasnost Vlade TK krenemo u osnivanje naučno-istraživačkih centara i instituta u okviru Univerziteta ali i da isto tako radimo i na nekim drugim projektima, kao što su projekti cjeloživotnog učenja, da ne budemo bazirani samo na završenim srednjoškolcima, nego savremeni koncept jeste koncept učenja tokom cijelog života i to je nešto na čemu svakako trebamo raditi“, zaključila je Rektorica.


Premijer Vlade TK Bego Gutić čestitao je početak akademske 2017/2018. godine i akademskoj zajednici uputio čestitke zbog zrelosti i demokratske atmosfere koja je pokazana u procesu izbora rektora.


„Rektorica i Univerzitet imaju jasnu i nedvosmislenu podršku Vlade TK i drago mi je da danas sa Rektoricom i dekanima fakulteta/Akademije mogu razgovarati i otvoriti pitanja koja je potrebno završiti s naše strane s ciljem razvoja Univerziteta. Mi kao Vlada TK nećemo dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u upravljanje Univerzitetom i procesima na njemu, ma bilo o kojoj se političkoj opciji radilo. Upisna politika u narednom periodu mora biti u skladu s potrebama tržišta rada, moramo se okrenuti prema tehničkim naukama, prema novim studijskim programima i otvaranju novih fakulteta. Što se tiče materijalnih pretpostavki za rad Univerziteta možemo kazati da smo na solidnom nivou osigurali da Univerzitet normalno funkcionise. Dogovor s Turskom upravom za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA za rekonstrukciju objekata KN-21 u Kampusu Univerziteta u Tuzli je prekinut, upravo na Univerzitetu. Međutim, Rektorica Hadžigrahić je već razgovarala s direktorom TIKE i Vlada TK daje punu podršku nastavku projekta rekonstrukcije koji bi trebao biti započet 2018. godine“, kazao je premijer Gutić istaknuvši da od Univerziteta u Tuzli očekujem saradnju i zajednički rad na razvoju i unapređenju Univerziteta.


Dekani su se složili, ali i glasno kazali da je podrška Vlade Univerzitetu i praktično vidljiva, te i sami predložili nove projekte čijom bi se realizacijom osavremenili uslovi rada na fakultetima. Vlada TK će, u skladu sa mogućnostima, imati sluha za realizaciju tih projekata, ali je obnova Kampusa strateško opredjeljenje vlasti, jer će se implementacijom ovog projekta riješiti većina problema svih fakulteta Univerziteta u Tuzli.


Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, kazao je da od Univerziteta očekuje značajan pomak u reformskim procesima. „Vlada TK i Skupština TK dali su osnovu za takve procese donošenjem Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o naučno-istraživačkom radu i mislim da ćemo zajedničkim radom i sinergijom svih relevantnih faktora kada je u pitanju visoko obrazovanje u našem kantonu doći do što kvalitetnijih i boljih rezultata u ovoj oblasti. Moramo intenzivirati procese kada je u pitanju Studentski centar. Nedavno smo imali sastanak s direktorom Studentskog centra i očekujemo značajno ulaganje do kraja 2017. i početkom 2018. godine od čak milion i po KM u paviljone Studentskog centra. Univerzitet u Tuzli i Univerzitetski klinički centar je jedna od najvećih vrijednosti koju mi u TK imamo i u tom smislu Vlada TK i Ministarstvo daje potpunu podršku u realizaciji ciljeva“, kazao je ministar Muratović.


Osim rektorice Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nermine Hadžigrahić današnjem sastanku su prisustvovali dekani fakulteta/Akademije, Jasmina Berbić generalni sekretar, Fuad Čergić direktor za ekonomske poslove, direktor Studentskog centra Jusuf Džihanović i Dževdeta Mujović-Mujkić šef Kabineta rektora.