Naučni kongres o materijalima i polimerima

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 08.06.2017. god.

 

 


U saradnji sa Odsjekom za hemiju Çanakkale Onsekiz Mart Univerziteta i Udruženja hemičara Turske (Turkey Chemists' Society), Odsjek za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je suorganizator naučnog kongresa pod nazivom "The Joint Congress on Science of Materials and Polymers" ("Naučni kongres o materijalima i polimerima"), koji će se održati u Ohridu u Makedoniji u avgustu 2017.

Predstavnici  Çanakkale Onsekiz Mart Univerziteta sarađuju sa predstavnicima Društva hemičara (Turska), Društva hemičara (Albanija), Univerziteta u Prištini (Kosovo), Politehničkog Univerziteta u Tirani (Albanija), Univerziteta Majka Tereza (Makedonija), Univerziteta Tetovo (Makedonija ), Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina) i Društva hemičara Tunisa (Tunis). Tokom ove saradnje, strane su raspravljale o potencijalnoj saradnji sa ovim institucijama i mogućoj suradnji i procedurama. Zaključeno je da će strane potpisati bilateralne i multilateralne sporazume o saradnji nakon njihovih prezentacija na akademskom skupu koji će se održati u hotelu Metropol u Ohridu (Makedonija) od 25-28 avgusta 2017. godine, na kojem će promovirati svoje institucije i ukazati  na polja i vrste saradnje u koju žele da uđu. Institucije koje žele da sarađuju u vezi neke teme, moraju dostaviti svoje radove profesoru Süha ÖZDEN, prorektoru odgovornom za ova pitanja.

 

Rok za prijavu apstrakta: 01. juli 2017.
Obavijest autoru: 31. juli
Objava programa: 15. avgust


Više informacija možete pronaći na zvaničnoj webstranici Kongresa: http://iscmp.org/