Postdiplomski studij iz javne administracije na Univerzitetu Makedonija, Solun, Republika Grčka

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Email:nir@untz.ba
Tel:035 300 528
Tuzla, 25.03.2015. god.

 Univerzitet Makedonija, Škole za društvene i humanističke nauke, Odsjek za međunarodne i evropske studije u Solunu raspisuje konkurs postdiplomskog studija sa diplomom magistra međunarodne javne administracije.


Cilj ovog programa je upoznavanje studenata sa međunarodnim sistemom i njegovim funkcionisanjem, kako bi se osposobili za karijeru u međunarodnim organizacijama, i diplomatskim i javnim  službama u međunarodnim odnosima.


Detaljnije informacije o uslovima školovanja, možete preuzeti  na: www.mipa.uom.grRok za podnošenje aplikacija je 14.09.2015. godine