Održan intenzivni trening iz Geografskog informacionog sistema

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 19.05.2017. god.

 

 

 

U periodu od 07. maja - 14. maja 2017. godine, u okviru projekta GEOWEB (“Modernising geodesy education in Western Balkan with emphasis on competences and learning outcomes”) iz programa Erasmus+, održan je intenzivni trening iz Geografskog informacionog sistema („Intensive training on GIS applications in land, water and environmental management”).

 

 

 

 

Tokom treninga obrađene su vrlo interesantne i korisne teme: Formiranje GIS projekta, Oporavak područja od požara, Planiranje puta i analiza vidljivost, Modeliranje terena, Zoniranje zemljišta, On-line GIS (turističko mapiranje). 


Trening je održan u Tirani, na Univerzitetu u Tirani.


Treningu su prisustvovali dr. sc. Sabahudin Smajić, doc. i dr. sc. Edin Hadžimustafić, doc. sa Odsjeka za geografiju.