Svečana akademija Civitas školskog programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 19.06.2018. god.

 

 

 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u srijedu, 20. 06. 2018. godine u 13,00 sati, u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS-a u saradnji sa i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, održat će se svečana akademija Civitas školskog programa građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

 

Na svečanoj akadmiji će biti dodijeljena priznanja najuspješnim školskim kolektivima učesnicima programa „Demokratske i sigurnosne škole“, dojela posebnih priznanja muzejskim ustaniovama za realizaciju NuM festivala muzejske pedagogije i aktivnog građanstva u školskoj 2017/18 godini, dodjela priznanja školskim kolektivima i pojedincima najzaslužnijim za provedbu uspješne prakse organizacije školskih „Projekat građanin“, takmičenja u Tuzlanskom kantonu, kao i dodjela priznanja nastavnicimma osnovnih i srednjih škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini pod nazivom „NajNastavnik“ u Bosni i Hercegovini.


Molimo Vas, da s obzirom na značaj događaja planirate prisustvo Vaših novinara, kako bi mogli pratiti isti i o tome blagovremeno informisati gledateljstvo/čitateljstvo.