Potpisana saradnja Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Regulatorne agencije za komunikacije BiH

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 20.01.2017. god.

 

 

 

S ciljem unapređenja međusobne saradnje, vršilac dužnosti dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Izudin Hasanović i direktor Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine Predrag Kovač potpisali su Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovim Sporazumom unaprijedit će se saradnja u različitim vidovima naučno-istraživačkog, obrazovnog i stručnog djelovanja  Pravnog fakulteta i ove državne institucije.

 

 

 

 

Prof.dr. Izudin Hasanović, v.d. dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli je rekao da će se saradnja odvijati kroz sljedeće aktivnosti: „Izradu pravnih akata, ekspertiza iz određenih oblasti, posjete studenata Regulatornoj agenciji i upoznavanja sa načinom njihovog rada, obavljanje prakse u toj značajnoj državnoj instituciji, učešće u naučno-istraživačkim projektima, međunarodnim projektima, međunarodnog, državnog i internog, odnosno lokalnog značaja. Zatim, motivisanje i stimulisanje uposlenika ove agencije za nastavak usavršavanja na drugom i trećem ciklusu Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.“

Direktor Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine Predrag Kovač istakao je kako se nada će kroz budući angažman i potpisivanje ovakih sporazuma svi imati značajnu korist.

„Od mog dolaska na ovu poziciju, a ovih dana smo i realizovali, Regulatorna agencija sa svim fakultetima, odnosno svim univerzitetima u BiH će da potpiše sporazum kako bismo prije svega koristili sva stručna znanja na ovim visokoškolskim ustanovama i naravno kako bi zajedno sa njima svu ovu problematiku kojom se bavi Regulatorna agencija za komunikacije rješavali bolje i kvalitetnije“, kazao je Predrag Kovač, direktor Regulatorne agencije za komunikaciju BiH.

Kako je istaknuto na Pravnom fakultetu u Tuzli veliki značaj od ovog Sporazuma imat će uposlenici ove obrazovne ustanove, a posebno studenti koji će iz prve ruke imati priliku, da prisustvuju i kroz određene vidove naučnih debata, učestvuju u rješavanju problema koji se tiču bosanskohercegovačke svakodnevnice.