Studentica Pravnog Fakulteta Univerziteta u Tuzli, Mirna Alibegović, proglašena za najbolju debatanticu na Javnoj debati u okviru OSCE-a

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 23.12.2013. god.

 U prostorijama UNITIC-a, 16.decembra 2013.godine, održana je javna debata na temu: „Uloga medija u borbi protiv diskriminacije„. Debata je organizovana od strane OSCE-a i Centra za kulturu dijaloga, a učešće su uzeli studenti iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Studenti iz Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Mostara, Istočnog Sarajeva i drugih gradova, debatovali su o efikasnosti državne vlasti i problemu diskriminacije u bosanskohercegovačkom društvu.

 

  

 

Studentica četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Mirna Alibegović, proglašena je za najbolju debatanticu od strane sudskog vijeća, koje je bilo sačinjeno od predstavnika OSCE-a i Centra za kulturu dijaloga. U obrazloženju odluke, sudije su naglasile da su odluku donijeli prvenstveno vodeći se vrlo kvalitetnim retoričkim sposobnostima, ali i činjeničnom argumentacijom, u kojoj se ova mlada studentica osvrnula na nacionalne i međunarodne propise koje je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala u pogledu ove problematike, praksu domaćih sudova i Evropskog Suda za ljudska prava, kao i konkretne primjere diskriminacije u bh. drustvu.

Debati je prisustvovala i gđica. Nina Soumalainen, zamjenica šefa misije OSCE-a u BiH, koja je uvodnim govorom istakla važnost postojanja svijesti građana o diskriminaciji i iznalaženju mehanizama za njeno umanjenje i konačno otklanjanje, pri čemu posebna uloga pripada upravo studentima, kao budućim pravnicima, tužiocima, sudijama, političarima, koji će biti u mogućnosti da načine važne korake kako bi Bosna i Hercegovina na pravilan način implementirala međunarodne ugovore, ali i nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na diskriminaciju.

 

 
Podsjetimo, ovom titulom Mirna Alibegović je potvrdila osvojeno 1.mjesto na državnom takmičenju u debatologiji, održanom u maju 2013.godine u Sarajevu.

U razgovoru ova mlada studentica ističe: „ Učestvovanje na ovakvim dešavanjima predstavlja vrlo važnu ulogu u izgradnji svakog budućeg pravnika, jer na taj način studentima se pruža mogućnost da znanje koje su stekli kroz fakultetsko obrazovanje primjene na konkretne situacije i probleme u Bosni i Hercegovini, ali isto tako da, s obzirom da se radi o debati na nivou cijele države, steknu nova poznanstva i razmjene iskustva sa drugim studentima. Proglašenjem za najbolju debatanticu, smatram vrlo važnim i za Pravni Fakultet ali i Univerzitet u Tuzli, jer to jasno ukazuje na stepen i kvalitet znanja koji studenti stiču na ovom fakultetu. Ovom prilikom zahvalila bih se Pravnom fakultetu na ukazanoj prilici, a svim studentima bih poručila da se uključe u slične aktivnosti i predstave naš fakultet, univerzitet, ali i grad Tuzlu, na najbolji mogući način. „