OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Tuzla, 25.04.2017. godine

 


O B A V I J E S T


Selma Pekarić Kadić, bachelor logopedije i surdoaudiologije  javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom


“ Stanje logopedske prakse u Bosni i Hercegovini ”


dana 04.05.2017. godine u 10,30 sati u Sali za sjednice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor član
3. Dr. sc. Mirela Duranović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli; član.Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Zamir Mrkonjić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu UniverzitetauTuzli.
Pristup javnosti je  slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.REZIME RADA


Cilj ovog magistarskog rada je bio istražiti stanje logopedske prakse u Bosni i Hercegovini.  Kroz istraživanje je ispitano: zastupljenost logopeda u pojedinim sektorima rada; najčešće tretirani govorno-jezički poremećaji u logopedskim kabinetima u Bosni i Hercegovini; populacija klijenata sa kojima logopedi rade; najčešće logopedske procedure i testiranja koja koriste logopedi; učestalost korištenja usvojenih tehnika u tretmanu pacijenata sa govorno-jezičkim poremećajima; broj klijenata koji se na dnevnoj bazi tretiraju u logopedskim kabinetima; prosječno trajanje aktivnosti prije procjene klijenta, za vrijeme procjene i nakon procjene i prosječno trajanje logopedskih seansi. Istraživanjem je obuhvaćeno 55 logopeda sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Podaci su dobiveni direktno od ispitanika ili elektronskim putem. U istraživanju je korišten upitnik namijenjen za ispitivanje stanja logopedske prakse. Dobijeni rezultati upućuju na to da najviše logopeda radi u sektoru odgoja i obrazovanja, zatim u zdravstvenom sektoru.  U Bosni i Hercegovini logopedi najčešće tretiraju artikulacijske i fonološke poremećaje. Logopedi najčešće rade sa školskom populacijom. Od logopedskih procedura i testiranja logopedi najčešće koriste kombinaciju historije slučaja, formalne i neformalne testove. U aktivnostima predprocjene logopedi najčešće utroše 30 do 45 minuta, u aktivnostima procjene utroše više od 45 minuta, a u aktivnosti postprocjene utoše 30 do 45 minuta. Logopedi najčešće rade sa pet do deset pacijenata dnevno, a terapija u prosjeku traje 30 minuta. Na osnovu dobivenih podataka možemo vidjeti da logopedi najčešće rade u odgojno-obrazovnim ustanovama, najčešće tretiraju artikulacijske i fonološke poremećaje i najčešće dnevno rade sa 5 do 10 pacijenata. Dobiveni podaci nam pokazuju trenutno stanje logopedske prakse u Bosni i Hercegovini, što može poslužiti za izradu smjernica za poboljšanje i unaprijeđenje logopedskog rada.
Ključne riječi: logoped, logopedska praksa, govorno-jezički poremećaji