OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 11.12.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Marina Pejić, dipl. ing. el., dana 08.01.2018. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:


„Matematičko modeliranje i senzitivna analiza parametara nelinearnog fenomena ferorezonancije“,


pred Komisijom u sastavu:


1. Dr. sc. Suad Halilčević, redovni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“, 
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr. sc. Amir Tokić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“,
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, mentor/član
3. Dr. sc. Nedžmija Demirović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“,
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli,član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Multimedialnoj sali Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.