OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 07.12.2016. godine
 O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Pašić dr Zejneba, dana 07.01.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Sindrom umora nakon ishemičkog moždanog udara»,

 

pred Komisijom u sastavu:1. dr. sc. Omer Ć. Ibrahimagić, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2. dr. sc. Dževdet Smajlović, redovni profesor za nastavni predmet „Neurologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član i
3. dr. sc. Mirjana Vidović, vanredni profesor za nastavni predmet „Neurologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,30 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.