OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 16.06.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr.sc. Pašić dr Azra, dana 12.07.2017. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Prognostički značaj ekspresije CD10 i BCL-2 proteina u invazivnom karcinomu dojke»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Šefik Hasukić, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Elmir Čičkušić, redovni profesor za nastavni predmet „Patologija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Nedžad Kadrić, docent za nastavni predmet „Hirurgija“,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 14,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.