Otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu

Ured za međuunvierzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 26.11.2019.godine
 Obavještavamo vas da je otvoren Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2020. godinu.  Poziv je otvoren za sve javne i privatne institucije koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Skupine mladih koje su aktivne u radu sa mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.
 
Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:
 
- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika
 
s pripadajućim rokovima:


 
Ključna aktivnost 1

 

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih  5. februar 2020. do 12:00 (podne)
Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok)    30. april 2020. do 12:00 (podne)
Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok)   1. oktobar 2020. do 12:00 (podne)
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus   13. februar 2020. do 12:00 (podne)

 

 

Ključna aktivnost 2

 

Strateška partnerstva u području mladih   5. februar 2020. do 12:00 (podne)
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja               24. mart 2020. do 12:00 (podne)
Strateška partnerstva u području mladih (2. rok)   30. april 2020. do 12:00 (podne)
Strateška partnerstva u području mladih (3. rok) 1. oktobar 2020. do 12:00 (podne)
Europska sveučilišta   26. februar 2020. do 17:00
Udruženja znanja    26. februar 2020. do 17:00
Udruženja sektorskih vještina    26. februar 2020. do 17:00
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja   5. februar 2020. do 17:00
Jačanje kapaciteta u području mladih   5. februar 2020. do 17:00

 

 

Ključna aktivnost 3

 

Projekti dijaloga s mladima                                                          5. februar 2020. do 12:00 (podne)
30. april 2020. do 12:00 (podne)
1. oktobar 2020. do 12:00 (podne)

 

 

Aktivnosti Jean Monnet

 


Katedre, moduli, centri izvrsnosti,
potpora udrugama, mreže, projekti                      
20. februar 2020. do 17:00

 

 

Sportske aktivnosti

 

Suradnička partnerstva 2. april 2020. do 17:00
Mala suradnička partnerstva    2. april 2020. do 17:00
Neprofitna europska sportska događanja   2. april 2020. do 17:00

 

 

Važna napomena: Svi rokovi za predaju projektnih prijedloga odnose se na briselsko vrijeme.Poziv na službenim jezicima članica Evropske unije dostupan je na linku:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006#Erasmus+ programski vodič za 2020-tu godinu dostupan je na linku:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en?fbclid=IwAR2D1nv83VFVc8FPQMf_GAoWzPXltVfczxZS6ltx8Oje8fEXU2PLOXO46ncPrilikom dostavljanja potrebnih dokumenata za potpisivanje, potrebno je da se putem protokola Univerziteta u Tuzli dostavi zahtjev za potpisivanje deklaracije odnosno mandatnog pisma, kratak opis projektnih aktivnosti, saglasnost Naučno-nastavnog Vijeća za prijavu projekta, finansijsku konstrukciju projekta sa jasno naznačenim stavkama.