Otvoren ciklus apliciranja unutar mreža za akademsku 2018/19.godinu u okviru CEEPUS programa

Ured za međuuniverzitetsku
saradnju u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 21.05.2017. godine


 

 

Ovim putem vas obavještavamo da je otvoren ciklus za apliciranje unutar mreža za 2018/2019. akademsku godinu u okviru CEEPUS programa.

 

Obavještavamo Vas da je u okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija – CEEPUS, otvoren novi krug za dostavu aplikacija pojedinaca unutar CEEPUS mreže za 2018/2019.akademsku godinu.

 

Krajnji rok za apliciranje je 15. juni 2018. godine za zimski semestar, 30. oktobar 2018. godine za prijem aplikacija za ljetni semestar akademske 2018/2019.godine i 10. novembar 2018. godine za dolazak “freemovera” zbog internih finansijskih procedura za isplate stipendija u FBiH.

 

Stipendije u konačnici odobrava NCO zemlje domaćina, nakon date saglasnosti lokalnog koordinatora na instituciji domaćinu.

 

 

Dokumentaciju i dodatne informacije o načinu prijave, evaluaciju i dodjelu stipendije možete pronaći da www.ceepus.info, nakon registracije.

 

Za dodatne informacije dostupne su i putem kontakt osobe CEEPUS programa:
NCO BiH, Kemal Salić,
e-mail: kemal.salic@mcp.gov.ba
Tel: 00 387 33 492 697