Osnovne djelatnosti Centra za podršku


Osnovne djelatnosti Centra za podršku su:

 

- pružanje stručne pomoći pri prijavi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata
- organiziranje svih vrsta pomoći studentima s invaliditetom tokom studija (pravnu, psihološku pomoć, pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i sl.)
- osiguravanje kvalitetnog pristupa visokom obrazovanju svim studentima koji zbog bolesti ili oštećenja (bez obzira na rješenje o invalidnosti) imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti (uz studente s oštećenjima vida i sluha te tjelesnom invalidnošću, uključiti i studente s kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja, te studente sa rizikom kao što su etničke manjine, studenti u akademski nepovoljnom položaju i s niskim socioekonomskim statusom, studenti koji imaju iskustvo nasilja, traume i sl.
- pružanje informacija i podrške u prostorima centra i u drugim prostorima Univerziteta, telefonom, e-mailom te putem web-stranice i brošure,
- saradnja s partnerima: nadležnim ministarstvima, gradom, udruženjima  studenata i osoba s invaliditetom i udruženjima koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te stručnjacima,
- kroz međunarodnu suradnju (razmjena iskustava koordinatorima, voditeljima ili članovima već osnovanih ureda u Europskoj uniji i svijetu),
- sudjelovanje na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu,
- prikupljanjem informacija o broju studenata s invaliditetom i izradom baze podataka u svrhu planiranja aktivnosti,
- imenovanje, edukacija i koordiniranje rada članova Odora za podršku na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli,
- osiguravanje prilagođenog pristupa studentima  s invaliditetom na ispitima,
- savjetovanje i osnaživanje brucoša s invaliditetom/posebnim potrebama, kao i njihovih roditelja u svrhu samoaktualizacije,
- rješavanje specifičnih potreba pojedinih studenata s invaliditetom (osiguravanje prevoditelja za znakovni jezik, prilagodba literature na Braillevo pismo, osiguranje tutora, i sl.),
- pružanjem podrške studentima s invaliditetom u njihovoj prilagodbi i potpunoj socijalnoj integraciji u akademsku zajednicu, te u nošenju s izazovima svakodnevnog studentskog života i mogućim teškoćama u savladavanju pojedinih nastavnih predmeta;
- proučavanje zakonske regulative koja određuje status osoba s invaliditetom radi pružanja pravne pomoći studentima s invaliditetom,
- iniciranje izmjena zakonskih i podzakonskih akata koji studente s invaliditetom sprječavaju u realizaciji njihovih prava i obaveza,
- obavljanje ostalih aktivnosti u cilju ostvarenja osnovnih zadataka.