OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 04.05.2017. god.O B J A V L J U J EElma Osmanović, dipl. inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti  magistarski rad pod naslovom:„ANALIZA SISTEMA SIGURNOSTI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U HEMIJSKOJ INDUSTRUJI“ dana 12.05.2017. godine sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Jelena Marković, redovni profesor, uža naučna oblast 'Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija, ekv. Geookolinski inženjering,
RGGF Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
2. Dr.sc. Nadil Berbić, redovni profesor, uža naučna oblast 'Sigurnost i pomoć',
RGGF Univerzitreta u Tuzli, član
3. Dr.sc. Zvjezdan Karadžin, vanredni profesor, uža naučna oblast 'Sigurnost i pomoć',
RGGF Univerziteta u Tuzli.Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADA


Kao i svaka grana industrije, tako i Hemijska industrija zbog svojih specifičnosti nosi niz opasnosti i rizika koje mogu biti potencijalnoopasne po ljude i opremu.
Kada je riječ o hemijskoj industriji, velika je vjerovatnoća propadanja određenih dijelova uređaja ili električnih instalacija. Naročito to se odnosi na one dijelove koji su kontinuirano izloženi tagresivnim materijama u vidu hemikalija ili njihovih isparenja.
Usljed uticaja tih materija na uređaje i instalacije, dolazi do oštećenja i samih uređaja, kao i slabljenje izolacione sposobnosti kod električnih instalacija, što može dovesti do ugrožavanja ljudi koji rukuju sa tim uređajima.
Ovaj rad upravo tu problematiku obrađuje, odnosno problematiku vezanu za ubrzano korodiranje materijala na opremi i uređajima, a prvenstveno uticaja amonijaka (kao agresivne materije) na izolaciju električnih instalacija, koji mogu ostati potencijalni rizik.
Usljed slabljenja izolacije, postoji veća mogućnost od nastanka povreda.  Na primjeru fabrike Sisecam Soda Lukavac, analizirana je ta problematika u pogonu gdje su te pojave izraženije u odnosu na ostale dijelove fabrike (Soda pogon – mokri dio), izvršena su eksperimentalna mjerenja, kako bi se utvrdio uticaj amonijaka na izolacije električnih kablova, razmatrani su i materijali koji bi bili pogodni za upotrebu izolacije u agresivnim sredinama i data su odgovarajuća  rješenja za minimalizaciju tog problema.