Održana promocija zbornika “Historija države i prava BiH –izazovi i perspektive”

PRAVNI FAKULTET
Tuzla, 26.01.2018. god.

 

 

 

 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, jučer je promoviran Zbornik radova: Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive. Zbornik je posvećen naučnom i istraživačkom radu profesora doktora Mustafe Imamovića, a u povodu prve godišnjice od njegove smrti i 77 godina od njegova rođenja.

 

 

Održana promocija zbornika: Historija države i prava BiH –izazovi i perspektive

 

 

Zbornik je nastao kao rezultat naučne konferencije koja je pod istim naslovom održana u Tuzli 28-30. novembra 2014. godine i u kojem su objavljena 24 rada istraživača iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

O zborniku su govorili članovi redakcije: prof. dr. Edin Mutapčić (glavni i odgovorni urednik), doc.dr. Anita Petrović i prof. dr. Dževad Drino. Na samoj promociji govorilo se o referatima koji su podneseni na samom skupu, kao i konferenciji koja je održana u Gradačcu 23-25. oktobra 2009., takođe posvećena prof. dr. Mustafi Imamoviću (45-godina naučnog i publicističkog rada). Na samom skupu prezentiran je bogat naučno-istraživački rad profesora Imamovića.

 

 

Mustafa Imamović - biografija