Održana konferencija „Svako dijete treba porodicu“

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 06.10.2017. god.

 

 

 

Dana 03.10.2017. godine održana je konferencija „Svako dijete treba porodicu“ u okviru projekta "Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica" u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

 

 

 


Na konferenciji su učestvovali predstavnici Evropske unije -EU, Parlamentarne skupštine BiH, UNICEF-a i relevantne osobe s Univerziteta, Ministarstava i  struke BiH, profesionalci, koji su podijelili svoja iskustva i ukazali na nedostatke koji postoje u zakonodavstvu u BiH ili u procesima provedbe u oblasti dječije zaštite u BiH i da bi ukazali na problematiku djece bez roditeljskog staranja.


Tokom konferencije poručeno je kako je potrebno ojačati prevenciju i podršku porodicama kako bi se sa sigurnošću moglo reći da u sistem roditeljske brige ulaze samo ona djeca kojoj je potrebno alternativno zbrinjavanje. Također, rečeno je, postoji potreba osnaživanja srodničke brige, nesrodničkog hraniteljstva, prevencije razdvajanja i reintegracije porodice, kao i osiguranja mogućnosti da se djeca vrate u porodicu.


Učesnicima konferencije obratio se i specijalni predstavnik i šef Delegacije EU u BiH ambasador Lars - Gunnar Wigemark koji je istaknuo kako u reformama treba težiti uvođenju alternativne brige za djecu s poteškoćama u razvoju i djecu mlađu od tri godine, jer je praksa pokazala da je institucionalna briga za ovu grupu djece veoma složena i zahtijeva velika finansijska ulaganja.


Mnogo je djece s posebnim potrebama među djecom bez roditeljskog staranja i smješteni su u institucije. Takva djeca vrlo često budu zlostavljana u okviru institucija.


Separaciona anksioznost karakteristična za djecu koja žive bez svojih porodica je direktno povezana sa poremećajima privrženosti i ozbiljnim poremećajima ponašanja u odrasloj dobi.
Ambasador Wigemark ističe da ono što je najupečatljivije jeste podatak da većina djece koja žive u domovima nisu siročad, oni imaju roditelje. Po njegovim riječima, veliki broj djece je smješten u domove u BiH jer su njihovi roditelji siromašni, socijalno isključeni, u nemogućnosti da priušte odgovarajuće liječenje djeci s invaliditetom, ili jednostavno nisu u mogućnosti da se brinu za svoju djecu. Ističe da se svi ovi problemi mogu riješiti.


Obraćajući se prisutnima, predstavnica UNICEF – a u BiH Geeta Narayan istaknula je da, prema podacima ove međunarodne organizacije, u ovom dijelu Evrope i Istočnoj Aziji živi više od tri miliona djece bez roditeljske brige. S tim u vezi, rekla je ona, potrebno je provesti reformu pravnog sistema i transformirati insititucije s ciljem osiguranja alternativnog smještaja, prvenstveno za djecu s poteškoćama u razvoju i djecu mlađu od tri godine.


Cilj kampanje je da se ukaže na činjenicu koliko je bitno da djeca odrastaju u porodicama, odnosno da se djeci koja su bez roditeljskog staranja, ili djeci pod rizikom da budu odvojena od porodica, kao i djece sa poteškoćama u razvoju omogući da uživaju sva prava kao i ostala djeca.


Članica Zajedničke komisije za ljudska prava  Maja Gasal-Vražalica izjavila je da je današnja konferencija bila jedna od emotivniijih koja je održana u najvišem zakonodavnom tijelu u BiH.


Direktno učešće u radu uzela je i predstavnica Univerziteta u Tuzli, docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka za poremećaje u ponašanju dr.sc. Lejla Kuralić-Čišić.