Održana javna prezentacija projekata odobrenih od FMON-a u 2018. godini

Ured za NIR
Tuzla, 05.12.2018. godine

 

 

 

U ponedjeljak 03.12.2018. godine, u prostorijama Univerziteta u Tuzli održana je Javna prezentacija naučno-istraživačkih projekata, koji su odobreni u 2018. godini od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

 

Univerzitet u Tuzli - Održana javna prezentacija projekata odobrenih od FMON-a u 2018. godini

 

 

Četiri projekta su u samom vrhu bodovanja FMON-a i za njih su odobrena sredstva, dok je još sedam projekata ispred Univerziteta u Tuzli ocijenjeno zadovoljavajuće, ali ovaj put nisu finansijski podržani.


Projekat voditeljice Aide Smajlović sa Farmaceutskog fakulteta je drugi na ljestvici najbolje ocijenjenih projekata iz oblasti biomedicina i zdravstvo u FBiH.


Prirodno-matematički fakultet ove godine dobio je dva projekta FMON-a. Projekat dr.sc.  Amire Cipurković sa 23,60 bodova, odnosno projekat prof.dr. Snježane Hodžić sa 22,90 bodova su među najboljih sedam ocijenjenih projekata u sferi prirodnih nauka.


Treba istaći i projekat doc.dr. Besima Salkića, koji je sa izuzetno zanimljivom temom privukao pažnju FMON-a te je njegov projekat u sferi biotehničkih nauka jedan od ukupno tri podržana projekta u ovoj oblasti.


Pored voditelja projekata kao i pojedinih članova naučno-istraživačkih timova, Javnoj prezentaciji prisustvovala je i prof.dr. Aida Crnkić, član Savjeta za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.


Ispod teksta možete pogledati power point prezentacije četiri odobrena naučno-istraživačka projekta ispred Univerziteta u Tuzli.

 

-„In Vitro ispitivanje antitumorske aktivnosti grupe sintetisanih tetraketona na HEP G2, HELA, HL 6, JURKAT i WI38 humanim ćelijskim linijama“, dr.sc. Aide Smajlović, sa Farmacutskog fakulteta.

 

-„Sinteza i bioaktivnost kompleksa nekih biogenih metala sa odabranim O, N, S ligandima“, dr.sc. Amire Cipurković, profesorice na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

-„Osjetljivost različitih genotipova beta-laktamaza producirajućih sojeva Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginos na eterična ulja“, prof.dr. Snježane Hodžić, profesorice na Prirodno-matematičkom fakultetu

 

-„Ispitivanje fenoloških i pomoloških osobina autohtonih sorata kruške u sjevero-istočnoj Bosni“, doc.dr. Besima Salkića, sa Tehnološkog fakulteta